Detox/Cleanse

Eksem & Psoriasis

Denna artikeln är översatt från medicalmedium.com

Eksem och psoriasis uppstår på grund av en patogen – vanligtvis EBV – i levern som livnär sig på höga halter av de giftiga tungmetallerna koppar och kvicksilver som finns där. Det finns vanligtvis också gammal DDT och andra bekämpningsmedel i levern, som innehåller mycket koppar. För eksem är det hälften koppar och hälften kvicksilver; för psoriasis är det tre fjärdedelar koppar med en fjärdedel kvicksilver. När viruset matar av dessa gifter, släpper det ett potent dermatoxin, som flyter upp till huden och orsakar allvarliga utslag, flagnande, sprickor, irritation och klåda.

Helst skulle levern filtrera bort dessa dermatoxiner som annat skräp, och tarmkanalen och njurarna skulle skicka ut dem ur kroppen. Men när EBV överbelastas levern och resten av kroppen avbryts normala detoxprocesser, vilket är anledningen till att dessa toxiner slutar försöka lämna genom huden.

Ju sämre levern har, desto värre blir eksemet eller psoriasisen, eftersom leverns försämrade funktion innebär att fler dermatoxiner slipper ut. Personer med mer eksem eller psoriasis är också mer benägna att uppleva håravfall i hårbotten.

Anledningen till att dessa tillstånd ofta ses hos flera familjemedlemmar (och därför felaktigt teoretiserats att bero på genetik) beror inte på gener. Istället beror det på att samma virus, giftiga tungmetaller och andra gifter överförs från en generation till nästa i en familjelinje vid befruktningen och i livmodern. Dessutom kan familjemedlemmar ha liknande toxin- och virusexponeringar, livsstilsval och andra faktorer efter födseln som i vissa fall kan leda till att personer i samma familj så småningom upplever samma symptom.

Eksem och psoriasis är inte heller ett autoimmunt tillstånd. Kroppen attackerar inte sig själv. Detta är en felaktig och missriktad teori. Orsaken till eksem och psoriasis är de ovan beskrivna inkräktarna (virus och giftiga tungmetaller) och en överbelastad, stillastående, trög lever från dessa inkräktare. Dessa tillstånd orsakas aldrig av din egen kropp.

Ta reda på mer om hur man läker eksem och psoriasis, inklusive livsmedel att undvika, mat att äta och kosttillskott i NYTs bästsäljande bok, Cleanse To Heal.

————————————-

Vill du ha ytterligare stöd & hjälp med att lägga upp ett protokoll just anpassat för dig & din väg till bättre hälsa så hjälper jag gärna dig. För mer info läs under kost & livsstilsguidning

Detox/Cleanse Förstoppning
Detox/Cleanse Rå vitlöksterapi
Detox/Cleanse C-vitaminchockterapi
Detox/Cleanse Zinkchockterapi
Detox/Cleanse Depression
Detox/Cleanse Sanningen om protein