Integritetspolicy

 

Policy

 

Behandling av personuppgiter

Denna dag, 2023-10-22, har följande policy upprättats för Isabell Hjorth Holistic Therapy.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Vi är personeuppgiftsansvariga

Isabell Hjorth Holistic Therapy med organisationsnummer 900523-1049 och adress Brunn 603, 52390, Ulricehamn ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Isabell Hjorth Holistic Therapy är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 

Varför behandlar vi personuppgiter om dig?

För att Isabell Hjorth Holistic Therapy ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Isabell Hjorth Holistic Therapy.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Isabell Hjorth Holistic Therapy ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert eller när du hör av dig till oss via ett formulär, telefon eller email.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

  • Isabell Hjorth Holistic Therapys webbsida, t.ex. när du kontaktar oss via våra kontaktformulär;
  • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
  • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt.
  • från tredje parter i form av olika adressleverantörer

 

SÄRSKILT OM SAMTYCKE

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. när du hör av dig via vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Max 12 månader, i vissa fall längre om du är kund hos oss eller det finns någon annan rättslig grund för det.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på isabell@holistictherapy.se

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

 

Cookies

Det finns två typer av cookies; permanenta cookie lagras som en fil på din dator eller mobiltelefon under en bestämd tid och en temporär ”session cookie” lagras tillfälligt under tiden en besökare är inne på en hemsida.

Holistictherapy.se använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du besöker webbsidan. På webbsidan presenteras lösningar och fördjupad information, anpassade till varje besökare. För att det ska gå spåras besökarnas användande av webbplatsen. Det gör att vi (om du lämnar din e-postadress och ger ditt medgivande) senare kan skicka förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden av det besökaren varit intresserad av.

Det går självklart att använda webbsidan utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och fantastisk som den är tänkt att vara. Inställningar för cookies ställer du in i din webbläsare.

 

TREDJE PARTS-COOKIES

Tredje parts-cookies kommer från en tredje part och används på webbsidan.

 

GOOGLE ANALYTICS

För att spåra och analysera användarbeteende på webbsidan använder jag Google Analytics. Datan används för att bland annat se antal besökare, hur dessa hittat till sajten, samt för att förstå vilket innehåll som är populärt. Informationen inkluderar data som geografisk plats, vilken webbläsare som använts samt operativsystem.

Google använder cookies för att analysera trafiken till den här webbplatsen. Därför delar vi information om din användning av vår webbplats med Google.

Informationen lagras max 14 månader. Här kan du läsa Googles cookiepolicy i sin helhet.

 

Get a newsletter

För att kommunicera med våra kunder och potentiella kunder som har visat intresse samt godkänt vårt gratismaterial, kontakt oss, bokat tid eller av någon annan anledning valt att finnas med på någon av våra listor för mailutskick. Som prenumerant kan du när som helt välja att avprenumerera och slipper då några fler mailutskick från oss.

Här kan du läsa Getanewsletter integrity policy: https://app.getanewsletter.com/legal/privacy i sin helhet.

 

Real Cookie Banner

För att hantera de cookies och liknande tekniker som används (tracking pixels, web beacons, etc.) och relaterade samtycken använder vi samtyckesverktyget ”Real Cookie Banner”. Detaljer om hur ”Real Cookie Banner” fungerar finns på https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är artikel 6.1 c i GDPR och artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av de cookies och liknande tekniker som används och relaterade samtycken.

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Isabell Hjorth Holistic Therapys webbsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till isabell@holistictherapy.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 0704-968672 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.holistictherapy.se.